Hur åtgärdar jag en sårbarhet?

Hur åtgärdar jag en sårbarhet?

Det beror på vilken typ av sårbarhet det handlar om och var den finns. I vissa fall kan det räcka att uppdatera mjukvaran eller installera en patch som åtgärdar sårbarheten. I andra fall kan det krävas mer omfattande åtgärder, till exempel att ändra i systemets konfiguration eller byta ut vissa delar av systemet helt.
Det bästa sättet att åtgärda en sårbarhet är att först identifiera den och sedan undersöka vilka åtgärder som behövs för att åtgärda den. I vissa fall kan det vara lämpligt att anlita en professionell säkerhetskonsult som kan hjälpa till med att identifiera och åtgärda sårbarheterna i ditt system.
  • Related Articles

  • Vad är en sårbarhet?

   En sårbarhet är en typ av säkerhetsrisk som kan finnas i en dator eller ett datorsystem. Det kan till exempel vara en designfel eller ett fel i mjukvaran som gör att en angripare kan utnyttja systemet på ett sätt som inte var tänkt. Genom att ...
  • Vad är en webbsidebesiktning?

   En webbsidebesiktning är ett verktyg som har som huvudsaklig uppgift att testa om det finns kända tekniska sårbarheter på er hemsida. En webbsida skannas av och ev. sårbarheter på den webbsidan sammanställs i en rapport. Dessutom ges när det är ...
  • Vi har åtgärdat identifierade sårbarheter och skulle vilja köra ytterligare en webbsidebesiktning- hur gör vi?

   När ni eller er IT-leverantör har fixat eventuella sårbarheter är det alltid bra att säkerställa att det är åtgärdat genom att genomföra ytterligare en webbsidebesiktning. Skulle ni vilja göra detta, skicka en fråga oss via formuläret längst ned på ...
  • Vad är en sårbarhetsskanning?

   Sårbarhetsskanning är en metod för att undersöka ett system eller en dator för att leta efter sårbarheter och brister i säkerheten. Syftet med sårbarhetsskanning är att identifiera eventuella sårbarheter innan de kan utnyttjas av en angripare, och ...
  • Jag vill utnyttja min 60min juridiska rådgivning – hur gör jag?

   Vissa av våra partners paket innehåller en gratis-timme med juridisk rådgivning kopplat till GDPR och dataskydd. Den här timmen görs tillsammans med en konsult från secify, ett systerbolag till safesate. Du kan läsa mer om secify och deras arbete ...