Hur ska jag tolka resultatet av lösenordsövervakningen?

Hur ska jag tolka resultatet av lösenordsövervakningen?

Rapporten tolkas:

Headline:
Visar från vilken källa uppgifterna ärexponerade, t.ex. Dropbox. Står det Dark WebPassword Database innebär det att uppgifterna är exponerade men attoriginalkällan inte kan säkerställas.

Source type:
Huruppgifterna blev exponerade, t.ex. breach

Name:
Sammasom headline

Full name:
Om deexponerade uppgifterna är kopplade till en individs fulla namn

Username:
Om deexponerade uppgifterna är kopplade till ett användarnamn

Email:
Emailsom är exponerad

Password:
Om detstår TRUE då har lösenordet blivit exponerat, vid FALSE så ärinte lösenordet exponerat utan endast de andra redovisade uppgifterna.

Domain:
Vilkendomän som uppgifterna är kopplade till

Telephone:
Om de exponerade uppgifterna är kopplade till ett telefonnummer


  • Related Articles

  • Vad ska jag göra med resultatet?

   När en webbsidebesiktning är klar får du vanligtvis ett dokument med resultatet. Dokumentet bör innehålla en lista över alla sårbarheter och brister som har identifierats, tillsammans med en beskrivning av varje sårbarhet och hur den kan utnyttjas av ...
  • Hur åtgärdar jag en sårbarhet?

   Det beror på vilken typ av sårbarhet det handlar om och var den finns. I vissa fall kan det räcka att uppdatera mjukvaran eller installera en patch som åtgärdar sårbarheten. I andra fall kan det krävas mer omfattande åtgärder, till exempel att ändra ...
  • Jag vill inte ha dessa tjänster - hur gör jag?

   Om du skulle vilja avsluta någon av dessa tjänster, kontakta oss så återkommer vi så snart vi kan.
  • Vissa av de identifierade sårbarheterna har ingen lösning – Vad ska vi göra?

   I första hand ska du vända dig till din IT-organisation alternativt din IT-driftleverantör. De bör kunna hjälpa dig att åtgärda dina sårbarheter. Skulle ni behöva ytterligare assistans kan vi hjälpa er, för en liten extra kostnad, genom att ni fyller ...
  • Jag vill utnyttja min 30min juridiska rådgivning – hur gör jag?

   Ihop med en konsult ges möjlighet att nyttja en halvtimme gratis rådgivning vid personuppgiftsincident. Som exempel kan det handla om ett faktiskt intrång som berör personuppgifter, felaktigt handhavande av personuppgifter, driftfel som påverkar ...