Hur ska jag tolka resultatet av lösenordsövervakningen?

Hur ska jag tolka resultatet av lösenordsövervakningen?

Rapporten tolkas:

Headline:
Visar från vilken källa uppgifterna ärexponerade, t.ex. Dropbox. Står det Dark WebPassword Database innebär det att uppgifterna är exponerade men attoriginalkällan inte kan säkerställas.

Source type:
Huruppgifterna blev exponerade, t.ex. breach

Name:
Sammasom headline

Full name:
Om deexponerade uppgifterna är kopplade till en individs fulla namn

Username:
Om deexponerade uppgifterna är kopplade till ett användarnamn

Email:
Emailsom är exponerad

Password:
Om detstår TRUE då har lösenordet blivit exponerat, vid FALSE så ärinte lösenordet exponerat utan endast de andra redovisade uppgifterna.

Domain:
Vilkendomän som uppgifterna är kopplade till

Telephone:
OM deexponerade uppgifterna är kopplade till ett telefonnummer