Hur ska jag tolka resultatet av lösenordsövervakningen?

Hur ska jag tolka resultatet av lösenordsövervakningen?

Rapporten tolkas:

Headline:
Visar från vilken källa uppgifterna ärexponerade, t.ex. Dropbox. Står det Dark WebPassword Database innebär det att uppgifterna är exponerade men attoriginalkällan inte kan säkerställas.

Source type:
Huruppgifterna blev exponerade, t.ex. breach

Name:
Sammasom headline

Full name:
Om deexponerade uppgifterna är kopplade till en individs fulla namn

Username:
Om deexponerade uppgifterna är kopplade till ett användarnamn

Email:
Emailsom är exponerad

Password:
Om detstår TRUE då har lösenordet blivit exponerat, vid FALSE så ärinte lösenordet exponerat utan endast de andra redovisade uppgifterna.

Domain:
Vilkendomän som uppgifterna är kopplade till

Telephone:
Om de exponerade uppgifterna är kopplade till ett telefonnummer


  • Related Articles

  • Vad ska jag göra med resultatet?

   När en webbsidebesiktning är klar får du vanligtvis ett dokument med resultatet. Dokumentet bör innehålla en lista över alla sårbarheter och brister som har identifierats, tillsammans med en beskrivning av varje sårbarhet och hur den kan utnyttjas av ...
  • Vad är DMARC och hur lägger jag till det?

   Vad är DMARC? DMARC står för "Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance," och det är en säkerhetsåtgärd som används för att stärka e-postsäkerheten och minska risken för e-postbedrägerier och förfalskningar. Varför behöver jag ...
  • Vad är DKIM och hur lägger jag till det?

   Vad är DKIM? DKIM står för "DomainKeys Identified Mail," och det är en säkerhetsåtgärd som används för att verifiera att ett e-postmeddelande faktiskt kommer från den avsändare som det påstår sig vara från. Det gör detta genom att lägga till en ...
  • Vad är SPF och hur lägger jag till det?

   Vad är SPF? SPF står för "Sender Policy Framework," och är en säkerhetsåtgärd som används för att hjälpa till att förhindra skräppost (spam) i e-post. SPF är som en lista som säger vilka e-postserver som har tillstånd att skicka e-post från din ...
  • Hur åtgärdar jag en sårbarhet?

   Det beror på vilken typ av sårbarhet det handlar om och var den finns. I vissa fall kan det räcka att uppdatera mjukvaran eller installera en patch som åtgärdar sårbarheten. I andra fall kan det krävas mer omfattande åtgärder, till exempel att ändra ...