Jag vill utnyttja min 30min juridiska rådgivning – hur gör jag?

Jag vill utnyttja min 30min juridiska rådgivning – hur gör jag?

Ihop med en konsult ges möjlighet att nyttja en halvtimme gratis rådgivning vid personuppgiftsincident. Som exempel kan det handla om ett faktiskt intrång som berör personuppgifter, felaktigt handhavande av personuppgifter, driftfel som påverkar behandlingen av personuppgifter. OM du vill utnyttja denna möjlighet, börja med att läsa vår FAQ-Dataskydd, om du inte skulle få svar där fyller du i formuläret på samma sida så återkommer en konsult till dig.