Jag vill utnyttja min rabatt på Secifys tjänster – hur gör jag?

Jag vill utnyttja min rabatt på Secifys tjänster – hur gör jag?

Rabatternagäller på hela Secifys tjänsteportfölj exempelvis, men inte uteslutande,penetrationstester, SOC (Security Operations Center), konsulttjänster, etc. Villdu utnyttja din rabatt fyller du i formuläret nedan så återkopplar en av vårapartneransvariga till dig.