Vad är en sårbarhet?

Vad är en sårbarhet?

En sårbarhet är en typ av säkerhetsrisk som kan finnas i en dator eller ett datorsystem. Det kan till exempel vara en designfel eller ett fel i mjukvaran som gör att en angripare kan utnyttja systemet på ett sätt som inte var tänkt.
Genom att utnyttja en sårbarhet kan en angripare till exempel få obehörig åtkomst till systemet eller till hemlig information som finns på det. Det är viktigt att hitta och åtgärda sårbarheter för att förhindra att systemet blir utsatt för angrepp.

Kända tekniska sårbarheter eller CVE:er (Common Vulnerabilities and Exposures), är kända publika sårbarheter som verktyget identifierar genom att matcha mot en rad olika databaser. 
  • Related Articles

  • Vad är en webbsidebesiktning?

   En webbsidebesiktning är ett verktyg som har som huvudsaklig uppgift att testa om det finns kända tekniska sårbarheter på er hemsida. En webbsida skannas av och ev. sårbarheter på den webbsidan sammanställs i en rapport. Dessutom ges när det är ...
  • Hur åtgärdar jag en sårbarhet?

   Det beror på vilken typ av sårbarhet det handlar om och var den finns. I vissa fall kan det räcka att uppdatera mjukvaran eller installera en patch som åtgärdar sårbarheten. I andra fall kan det krävas mer omfattande åtgärder, till exempel att ändra ...
  • Vad är en combolist / bundle?

   En combolist är en textfil med en lista som innehåller e-postadresser och lösenord ifrån olika läckor, vilket gör det omöjligt att säga var egentligen grunddatan kommer ifrån. Exempelnamn på olika combolist: • Combolist 400M • Social Media Database ...
  • Vad innebär en läcka?

   Begreppet ”läcka” kan användas i flera olika syften. En informationsläcka innebär att oväntade personer får tillgång till hemliga eller konfidentiella uppgifter och information. Detta kan ske avsiktligt genom hacking eller genom oavsiktliga ...
  • Vad är phishing?

   Phishing är en typ av internetbedrägeri där bedragare försöker lura människor att avslöja personlig information eller kontouppgifter genom att skicka falska e-postmeddelanden som ser ut att komma från pålitliga källor. Syftet med phishing är att få ...