Vad är en webbsidebesiktning?

Vad är en webbsidebesiktning?

En webbsidebesiktning är ett verktyg som har som huvudsaklig uppgift att testa om det finns kända tekniska sårbarheter på er hemsida. En webbsida skannas av och ev. sårbarheter på den webbsidan sammanställs i en rapport. Dessutom ges när det är möjligt rekommendation/förslag på hur man kan gå tillväga för att åtgärda sårbarheten.

Detta är viktigt för att hela tiden tillse att webbsidan fungerar som den ska för besökaren, alltid finns tillgänglig, så att affären helt enkelt flyter på smidigt för ägaren av webbsidan.

En sådan här besiktning kan jämföras med en vakt som patrullerar utanför ett hus och känner efter öppna dörrar och fönster. Om vakten hittar något som står öppet så görs en rapport till ägaren för att man ska kunna stänga dörren eller fönstret och undvika att en tjuv smyger in.

  • Related Articles

  • Vad är en teknisk sårbarhet?

   Kända tekniska sårbarheter eller CVE:er (Common Vulnerabilities and Exposures), är kända publika sårbarheter som verktyget identifierar genom att matcha mot en rad olika databaser. 
  • Vad är övervakning av lösenord?

   En tjänst som skannar efter exponerade lösenord kopplade till företagets domän. Vertyget skannar clear, deep och darkwebb efter exponerade mailadresser och lösenord kopplade till den mailadressen, dvs ej specifika medarbetare utan endast på ...
  • Vi har åtgärdat identifierade sårbarheter och skulle vilja köra ytterligare en webbsidebesiktning- hur gör vi?

   När ni eller er IT-leverantör har fixat eventuella sårbarheter är det alltid bra att säkerställa att det är åtgärdat genom att genomföra ytterligare en webbsidebesiktning. Skulle ni vilja göra detta, fyll i formuläret nedan så återkommer en av våra ...
  • Varför ska man köra en webbsidebesiktning?

   När ett system har en allmän, opatchad kritisk sårbarhet finns en stor risk att den kommer att utnyttjas för ett intrång. Men genom att identifiera och hantera de sårbarheter som finns på hemsidan, minimerar man risken för att en angripare lyckas med ...
  • Vad innebär DKIM?

   DMARC är ytterligare ett skydd för att förhindra att Ert domännamn används på ett icke godkänt sätt för att skicka mejl. DMARC berättar till mottagaren vad de ska göra med mejlet om någon försöker använda Ert domännamn på felaktigt sätt, tex att de ...