Vad är en webbsidebesiktning?

Vad är en webbsidebesiktning?

En webbsidebesiktning är ett verktyg som har som huvudsaklig uppgift att testa om det finns kända tekniska sårbarheter på er hemsida. En webbsida skannas av och ev. sårbarheter på den webbsidan sammanställs i en rapport. Dessutom ges när det är möjligt rekommendation/förslag på hur man kan gå tillväga för att åtgärda sårbarheten.

Detta är viktigt för att hela tiden tillse att webbsidan fungerar som den ska för besökaren, alltid finns tillgänglig, så att affären helt enkelt flyter på smidigt för ägaren av webbsidan.

En sådan här besiktning kan jämföras med en vakt som patrullerar utanför ett hus och känner efter öppna dörrar och fönster. Om vakten hittar något som står öppet så görs en rapport till ägaren för att man ska kunna stänga dörren eller fönstret och undvika att en tjuv smyger in.

  • Related Articles

  • Vad är en sårbarhet?

   En sårbarhet är en typ av säkerhetsrisk som kan finnas i en dator eller ett datorsystem. Det kan till exempel vara en designfel eller ett fel i mjukvaran som gör att en angripare kan utnyttja systemet på ett sätt som inte var tänkt. Genom att ...
  • Vad är en combolist / bundle?

   En combolist är en textfil med en lista som innehåller e-postadresser och lösenord ifrån olika läckor, vilket gör det omöjligt att säga var egentligen grunddatan kommer ifrån. Exempelnamn på olika combolist: • Combolist 400M • Social Media Database ...
  • Vi har åtgärdat identifierade sårbarheter och skulle vilja köra ytterligare en webbsidebesiktning- hur gör vi?

   När ni eller er IT-leverantör har fixat eventuella sårbarheter är det alltid bra att säkerställa att det är åtgärdat genom att genomföra ytterligare en webbsidebesiktning. Skulle ni vilja göra detta, skicka en fråga till oss via formuläret längst ned ...
  • Vad innebär en läcka?

   Begreppet ”läcka” kan användas i flera olika syften. En informationsläcka innebär att oväntade personer får tillgång till hemliga eller konfidentiella uppgifter och information. Detta kan ske avsiktligt genom hacking eller genom oavsiktliga ...
  • Vad är phishing?

   Phishing är en typ av internetbedrägeri där bedragare försöker lura människor att avslöja personlig information eller kontouppgifter genom att skicka falska e-postmeddelanden som ser ut att komma från pålitliga källor. Syftet med phishing är att få ...