Vad innebär DMARC?

Vad innebär DMARC?

DKIM ger ett extra lager skydd och säkerhet för mottagaren att ditt meddelande inte blivit manipulerat under resans gång. 
  • Related Articles

  • Vad innebär DKIM?

   DMARC är ytterligare ett skydd för att förhindra att Ert domännamn används på ett icke godkänt sätt för att skicka mejl. DMARC berättar till mottagaren vad de ska göra med mejlet om någon försöker använda Ert domännamn på felaktigt sätt, tex att de ...
  • Vad innebär månadsbrevet?

   Varje månad skickar vi ut ett brev fullmatat med artiklar och nyttig information rörande informationssäkerhet. Innehållet kan beröra ex. lagändringar, information om större dataintrång, varningar och information rörande nya typer av cyberhot, ...
  • Vad innebär SPF?

   SPF hjälper dig att skydda dig mot att kriminella att nyttja ditt domännamn för att skicka spam eller nätfiskemejl från obehöriga mejlservrar till andra, något som kan skada ditt varumärke och rykte.
  • Vad är en webbsidebesiktning?

   En webbsidebesiktning är ett verktyg som har som huvudsaklig uppgift att testa om det finns kända tekniska sårbarheter på er hemsida. En webbsida skannas av och ev. sårbarheter på den webbsidan sammanställs i en rapport. Dessutom ges när det är ...
  • Vad är en teknisk sårbarhet?

   Kända tekniska sårbarheter eller CVE:er (Common Vulnerabilities and Exposures), är kända publika sårbarheter som verktyget identifierar genom att matcha mot en rad olika databaser.