Vad innebär phishingtest från Safestate?

Vad innebär phishingtest från Safestate?

Med Safestate är det enkelt att testa sin personals motståndskraft!

När du använder Safestates phishingtest för att testa din organisation, kollegor och IT-avdelning får du viktig insikt i hur hög säkerhetsmedvetenhet de har, samt vilken typ av information de är beredda att dela med sig av vid en riktig attack. 

Att testa personalen då och då är bra, men att regelbunden skicka ut phishingtester gör att samtliga håller sig på tå och är mer alerta vid de verkliga attackerna. Med Safestate schemaläggs phishingtester för att slippa för mycket administration vid varje enskilt test. Användarvänligheten och enkelheten gör phishingtesterna till en del av den viktiga fortbildningen för samtliga anställda, och ny personal blir snabbt medvetna om att organisationen prioriterar att arbeta med cybersäkerheten. 

Genom att kombinera vår statistik med den information ni har (när attacken upptäcktes, när åtgärder sattes in, etc) så kan du skapa dig en komplett överblicksbild över hela organisationens hantering. Det är en fördel att veta exakt var kedjan är som svagast. Då blir det enkelt och effektivt att införa säkerhetshöjande åtgärder.

En allmän ”aha-känsla” vid varje test bidrar till att höja och bibehålla en hög säkerhetsmedvetenhet.


  • Related Articles

  • Vad innebär en läcka?

   En informationsläcka innebär att oväntade personer får tillgång till hemliga eller konfidentiella uppgifter och information. Detta kan ske avsiktligt genom hacking eller genom oavsiktliga handlingar, till exempel att en anställd råkar skicka ...
  • Vad innebär SPF?

   SPF hjälper dig att skydda dig mot att kriminella att nyttja ditt domännamn för att skicka spam eller nätfiskemejl från obehöriga mejlservrar till andra, något som kan skada ditt varumärke och rykte.
  • Vad innebär månadsbrevet?

   Varje månad skickar vi ut ett brev fullmatat med artiklar och nyttig information rörande informationssäkerhet. Innehållet kan beröra ex. lagändringar, information om större dataintrång, varningar och information rörande nya typer av cyberhot, ...
  • Vad innebär DMARC?

   DKIM ger ett extra lager skydd och säkerhet för mottagaren att ditt meddelande inte blivit manipulerat under resans gång.
  • Om Safestate

   Cybersäkerhetsincidenterna ökar, och många kunder förlitar sig på leverantörer och andra trygghetsskapande partners, såsom försäkringsbolag. Dessa partners saknar i många fall möjligheten och kunskapen att erbjuda enkla, paketerade lösningar till ...