Vad är DKIM och hur lägger jag till det?

Vad är DKIM och hur lägger jag till det?

Vad är DKIM?
DKIM står för "DomainKeys Identified Mail," och det är en säkerhetsåtgärd som används för att verifiera att ett e-postmeddelande faktiskt kommer från den avsändare som det påstår sig vara från. Det gör detta genom att lägga till en digital signatur till varje utgående e-post från din domän.

Varför behöver jag DKIM?
DKIM hjälper till att säkerställa att e-postmeddelanden inte har blivit ändrade eller förfalskade under sin leverans. När en mottagare får ett e-postmeddelande med en DKIM-signatur, kan de använda den för att kontrollera att meddelandet inte har ändrats efter att det lämnade din e-postserver. Det ger en extra nivå av säkerhet och förtroende för dina e-postmeddelanden.

Förutom att hjälpa till att säkerställa att dina e-postmeddelanden är opåverkade sen de skickades och inte ändrats av obehöriga, så kan användning av DKIM också förbättra ditt e-posts rykte och minska risken att dina meddelanden hamnar i mottagarens skräppostmapp.

Hur skapar jag en DKIM-signatur?
För att skapa en DKIM-signatur behöver du normalt följa specifika instruktioner från din e-postleverantör eller domänregistrator. Processen innefattar generering av en nyckel och konfiguration av DNS-poster. Det finns detaljerade instruktioner online som kan guida dig genom detta.
  • Related Articles

  • Vad är DMARC och hur lägger jag till det?

   Vad är DMARC? DMARC står för "Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance," och det är en säkerhetsåtgärd som används för att stärka e-postsäkerheten och minska risken för e-postbedrägerier och förfalskningar. Varför behöver jag ...
  • Vad är SPF och hur lägger jag till det?

   Vad är SPF? SPF står för "Sender Policy Framework," och är en säkerhetsåtgärd som används för att hjälpa till att förhindra skräppost (spam) i e-post. SPF är som en lista som säger vilka e-postserver som har tillstånd att skicka e-post från din ...
  • Vad är nästa steg efter phishingtestet. Hur gör jag för att minska risken att någon klickar i framtiden?

   Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för att någon i ditt företag klickar på en phishing-länk. Här är några tips: 1. Informera alla anställda om phishing och vad de ska tänka på när de mottar okända e-postmeddelanden eller ...
  • Vad är en webbsidebesiktning?

   En webbsidebesiktning är ett verktyg som har som huvudsaklig uppgift att testa om det finns kända tekniska sårbarheter på er hemsida. En webbsida skannas av och ev. sårbarheter på den webbsidan sammanställs i en rapport. Dessutom ges när det är ...
  • Hur ser jag till att minska riskerna i framtiden?

   Här är några saker som man kan göra för att förhindra att e-postadresser och lösenord läcker: • Använd starka lösenord som innehåller en kombination av bokstäver, siffror och specialtecken. • Uppdatera lösenorden regelbundet och använd inte samma ...