Vad ska jag göra med resultatet?

Vad ska jag göra med resultatet?

När en webbsidebesiktning är klar får du vanligtvis ett dokument med resultatet. Dokumentet bör innehålla en lista över alla sårbarheter och brister som har identifierats, tillsammans med en beskrivning av varje sårbarhet och hur den kan utnyttjas av en angripare.
Dokumentet bör också innehålla förslag på åtgärder som du kan vidta för att åtgärda sårbarheterna och förbättra säkerheten i din webbplats eller webbapplikation. Efter att du har fått resultatet från webbsidebesiktningen är det viktigt att du granskar dokumentet noga och vidtar de åtgärder som rekommenderas för att åtgärda sårbarheterna. Genom att göra detta kan du säkerställa att din webbplats eller webbapplikation är så säker som möjligt.
  • Related Articles

  • Vad ska jag göra med de e-postadresser som läckt lösenord?

   Om du har lämnat ut din e-postadress tillsammans med ditt lösenord, bör du omedelbart ändra lösenordet för det aktuella e-postkontot. Detta gör du genom att logga in på kontot och navigera till inställnings- eller säkerhetssektionen, där du kan ändra ...
  • Vad ska jag göra om mina uppgifter är exponerade?

   Om verktyget identifierar exponerade uppgifter rekommenderas att byta ut/förnya uppgifterna på organisationens system, så att risken för intrång med hjälp av uppgifterna minimeras.
  • Vad är risken med läckta inloggningsuppgifter?

   Den absolut enklaste vägen in till verksamhetens kärna och dess informationstillgångar är genom en medarbetarens användarnamn och sparade lösenord. Se användaruppgifterna som en vanlig dörrnyckel; om nyckeln helt plötsligt befinner sig utanför dörren ...
  • Vad gör jag om jag vet att någon klickat på en phishinglänk?

   Om du som företag misstänker att någon i ditt företag har klickat på en phishing-länk bör du omedelbart kontakta din IT-leverantör, IT-support eller motsvarande för att få hjälp. Om du själv är administratör är det viktigt att du ser till att alla ...
  • Hur ska jag tolka resultatet av lösenordsövervakningen?

   Rapporten tolkas: Headline: Visar från vilken källa uppgifterna ärexponerade, t.ex. Dropbox. Står det Dark WebPassword Database innebär det att uppgifterna är exponerade men attoriginalkällan inte kan säkerställas. Source type: Huruppgifterna blev ...