Vad ska jag göra om mina uppgifter är exponerade?

Vad ska jag göra om mina uppgifter är exponerade?

Om verktyget identifierar exponerade uppgifter rekommenderas att byta ut/förnya uppgifterna på organisationens system, så att risken för intrång med hjälp av uppgifterna minimeras. 
  • Related Articles

  • Vad ska jag göra om min domän blivit svartlistad?

   För att hantera problemet med en svartlistad domän bör du: Identifiera orsaken till svartlistningen. Åtgärda problemet (t.ex. säkra din e-postserver eller ta bort skadlig kod). Kontakta den relevanta svartlistetjänsten eller organisationen för att ...
  • Vad gör jag om jag vet att någon klickat på en phishinglänk?

   Om du som företag misstänker att någon i ditt företag har klickat på en phishing-länk bör du omedelbart kontakta din IT-leverantör, IT-support eller motsvarande för att få hjälp. Om du själv är administratör är det viktigt att du ser till att alla ...
  • Vad ska jag göra med resultatet?

   När en webbsidebesiktning är klar får du vanligtvis ett dokument med resultatet. Dokumentet bör innehålla en lista över alla sårbarheter och brister som har identifierats, tillsammans med en beskrivning av varje sårbarhet och hur den kan utnyttjas av ...
  • Vad är DMARC och hur lägger jag till det?

   Vad är DMARC? DMARC står för "Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance," och det är en säkerhetsåtgärd som används för att stärka e-postsäkerheten och minska risken för e-postbedrägerier och förfalskningar. Varför behöver jag ...
  • Har fått mail om läckta uppgifter - men finns ingen information om varifrån

   Ibland kan vissa uppgifter identifieras som läckta (exponerade) men att inte originalkällan finns tillgänglig. Vi kan tyvärr inte kolla upp detta och det du som mottagare av information kan göra är att, om även lösenordet är läckt, byta lösenord på ...