Vad ska jag göra om mina uppgifter är exponerade?

Vad ska jag göra om mina uppgifter är exponerade?

Om verktyget identifierar exponerade uppgifter rekommenderas att byta ut/förnya uppgifterna på organisationens system, så att risken för intrång med hjälp av uppgifterna minimeras. 
  • Related Articles

  • Vad är en webbsidebesiktning?

   En webbsidebesiktning är ett verktyg som har som huvudsaklig uppgift att testa om det finns kända tekniska sårbarheter på er hemsida. En webbsida skannas av och ev. sårbarheter på den webbsidan sammanställs i en rapport. Dessutom ges när det är ...
  • Vad innebär DKIM?

   DMARC är ytterligare ett skydd för att förhindra att Ert domännamn används på ett icke godkänt sätt för att skicka mejl. DMARC berättar till mottagaren vad de ska göra med mejlet om någon försöker använda Ert domännamn på felaktigt sätt, tex att de ...
  • Vad är övervakning av lösenord?

   En tjänst som skannar efter exponerade lösenord kopplade till företagets domän. Vertyget skannar clear, deep och darkwebb efter exponerade mailadresser och lösenord kopplade till den mailadressen, dvs ej specifika medarbetare utan endast på ...
  • Hur ska jag tolka resultatet av lösenordsövervakningen?

   Rapporten tolkas: Headline: Visar från vilken källa uppgifterna ärexponerade, t.ex. Dropbox. Står det Dark WebPassword Database innebär det att uppgifterna är exponerade men attoriginalkällan inte kan säkerställas. Source type: Huruppgifterna blev ...
  • Vissa av de identifierade sårbarheterna har ingen lösning – Vad ska vi göra?

   I första hand ska du vända dig till din IT-organisation alternativt din IT-driftleverantör. De bör kunna hjälpa dig att åtgärda dina sårbarheter.  Skulle ni behöva ytterligare assistans kan vi hjälpa er, för en liten extra kostnad, genom att ni ...