Varifrån hämtar ni uppgifterna kring aktuella sårbarheter?

Varifrån hämtar ni uppgifterna kring aktuella sårbarheter?

Vi inhämtar detta från globala aktuella databaser med kända sårbarheter.